ຄຳໄພ ຊະນະ ທ່ອງທ່ຽວ ທຳມະຊາດ ຈຳກັດ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທຳມະຊາດ ນ້ຳຕົກຕາດຊອນ ກໍ່ໄດ້ເປີດໃນປີ 2007 ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກ ທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທ່ານປະທານໄດ້ໃສ່ຊື່ສະຖານທີ່ນີ້ວ່າ: " ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດນ້ຳຕົກຕາດຊອນແດນຫົງ ພູສູງ ສວນອຸດທິຍານ ພຶກສາສາດຊຸມຊົນ ສະມາຄົມອາຊ່ຽນ"

Go to Website
Scroll Up