ຊະນະ ເຟີນິເຈີ

ເຟີນິເຈີ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ - ພາຍນອກ ສ້າງຕັ້ງປີ 1990 ບໍລິການອອກແບບ ຕົບແຕ່ງຄົບວົງຈອນ ພ້ອມທັງເປັນຕົວແທນນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງສະໜອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໃຫ້ກັບຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

Go to Website
Scroll Up