ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງສັນຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ ຫລັງໃໝ່ມູນຄ່າ 17,3 ຕື້ກີບ, ຊ່ວຍເຫລືອ ໄຟພິບັດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍໍຈາກ ລັດຖະບານ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ ໂຫລ້ລາງວັນ ທຸລະກິດດີເດັ່ນ ອາຊ່ຽນ ຈາກສະພາການຄ້າ – ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ຈາກພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ນະຄອນຫລວງ, ຈາກກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 4 ປີຊ້ອນ.

ລາງວັນ ທຸລະກິດ ດີເດັ່ນ

ອາຊ່ຽນ 2016

2016

ລາງວັນ ທຸລະກິດ ດີເດັ່ນ

ສະພາການຄ້າ – ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ

2017

ລາງວັນ ທຸລະກິດ ດີເດັ່ນ

ອາຊ່ຽນ 2018

2018

ລາງວັນ ທຸລະກິດ ດີເດັ່ນ

ອາຊ່ຽນ 2019

2019
Scroll Up